Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
Perfecționare
Posted on 23 Sep 2017 - 09:12 by victorg  


  • METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
  • Anexa 1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ
  • Anexa 2. FIŞA DE EVALUARE 1 a activităţii didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
  • Anexa 3. PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitate


Read or post comments - 0 LAN_NEWS_24 printer friendly

You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup