News Item: Perfecționare
(Category: Misc)
Posted by victorg
23 Sep 2017 - 09:12


pdf_ico.png Precizări referitoare la înscrierea la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea iulie 2018.

zip_ico.jpg ORDIN 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
  • METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
  • Anexa 1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ
  • Anexa 2. FIŞA DE EVALUARE 1 a activităţii didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
  • Anexa 3. PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitateThis news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://socio-umane.ro/news.php?extend.206 )