News Item: CRITERII DE PREMIERE CONCURSURI ȘCOLARE
(Category: Misc)
Posted by victorg
12 Apr 2019 - 17:55


CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR ȘI MENȚIUNILOR LA OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE INTERDISCIPLINARE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 (Premiul I/Locul I, Premiul al II-lea/Locul al II-lea, Premiul al III-lea/Locul al III-lea, Mențiuni)
Premiile și mențiunile vor fi acordate pentru elevii participanți la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, pentru:
  • Olimpiada de științe socio-umane;
  • Concursul Național ”Democrație și toleranță”;
  • Concursul Național ”Istorie și societate în dimensiune virtuală”;
  • Concursul Interdisciplinar ”Cultură și civilizație în România”.    
  1. Premiul I/ Locul I: 10 – 9.50
  2. Premiul al II-lea/ Locul al II-lea: 9.49 – 9.00  
  3. Premiul al III-lea/ Locul al III-lea: 8.99 – 8.50  
  4. Mențiune: 8.49 – 8.00               
Inspector școlar socio-umane,
Adrian-Gabriel HORVAT This news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://socio-umane.ro/news.php?extend.259 )