News Item: CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 2019
(Category: Misc)
Posted by victorg
13 Sep 2019 - 10:04


pdf_ico.png CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 2019

13 septembrie 2019, Colegiul Național ”Matei Basarb”

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
  • Examenul de bacalaureat național 2019
  • Inspecția școlară în anul școlar 2018-2019

2. PRECIZĂRI METODOLOGICE PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
  • Structura anului școlar 2019-2020
  • Repere metodologice (Planuri cadru și Programe școlare)
  • Planificarea și proiectarea activităților didactice de predare-învățare-evaluare (planificarea calendaristică, proiectarea unității de învățare, documentele catedrei, mapa profesorului de specialitate, Calendarul competițiilor școlare, adrese utile)
3. PROIECTE/PARTENERIATE

4. DIVERSEThis news item is from Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
( http://socio-umane.ro/news.php?extend.260 )