Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Posted on 25 Mar 2019 - 19:13 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursul National ”Cultura si civilizaţie în România” - 2019
Posted on 20 Mar 2019 - 19:49 by victorg  

Vineri - 22 martie 2019, începând cu ora 10.00, la Colegiul Naţional ”Matei Basarab”, sectorul 3, Bucureşti, se va desfăşura Concursul National ”Cultura si civilizaţie în România”, ediţia 2019 - etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti.

Înscrierea echipajelor participante se va realiza la sediul unităţii de învăţământ organizatoare, în dimineaţa desfăşurării concursului (intervalul orar 09.45-10.00). Condiţiile de participare, precum şi probele specifice concursului pot fi cunoscute consultând regulamentul specific al acestuia, postat pe www.edu.ro şi pe site-urile profesorilor de istorie şi de socio-umane din Municipiul Bucureşti.

Elevii participanţi se vor legitima cu Cl/Paşaport.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane etapa pe sector - Rezultate finale
Posted on 13 Mar 2019 - 11:21 by victorg  

Rezultatele finale ale etapei pe sector a Olimpiadei de științe socio-umane
Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane - etapa pe sector, martie 2019
Posted on 01 Mar 2019 - 06:30 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada şi concursuri pentru Ştiinţe socio-umane 2018-2019
Posted on 16 Feb 2019 - 10:19 by victorg  

GRAFICUL ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE SI A CONCURSURILOR INTERDISCIPLINARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

1. Olimpiada de științe socio-umane – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București - 9 martie 2019

  • Sector 1 – Colegiul Național “Ion Neculce”
  • Sector 2 – Liceul theoretic “Mihail Sadoveanu”
  • Sector 3 – Liceul Teoretic “Hyperion”
  • Sector 4 – Colegiul Național “Mihai Eminescu”
  • Sector 5 – Școala Gimnazială “George Călinescu”
  • Sector 6 – Școala Gimnazială “Ion Dumitriu”

2. Concursul Național “Democrație și toleranță” – etapa pe școală – perioada 22-23 februarie 2019
  • Această etapă a concursului se desfășoară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, la nivel primar și gimnazial, și care au echipaje înscrise la competiție.

3. Concursul Național „Democrație și toleranță” – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București
  • 11 mai 2019, Școala Gimnazială “Tudor Arghezi”, sectorul 2

4. Concursul Național „Cultură și civilizație în România” – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București
  • 22 martie 2019 (liceu), Colegiul Național “Matei Basarab”, sectorul 3


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane concursurile interdisciplinare specifice disciplinelor socio-umane
Posted on 13 Feb 2019 - 17:00 by victorg  


warning.png Modificare loc desfășurare: pentru sectorul 3, Olimpiada de științe socio-umane - etapa pe sector se va organiza la LICEUL TEORETIC "HYPERION", Şoseaua Mihai Bravu 288C, sector 3, București şi nu la Liceului Teoretic "Al. I. Cuza", cum a fost comunicat anterior.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
COMPETIŢII ŞCOLARE
Posted on 25 Jan 2019 - 16:13 by victorg  

Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursul Naţional „Istorie și societate în dimensiune virtuală”
Posted on 22 Jan 2019 - 11:26 by victorg  

Concursul Naţional „Istorie și societate în dimensiune virtuală” - etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, se va organiza şi desfăşura în data de 13 februarie 2019, începând cu ora 09.30, la Colegiul Naţional "I.L. Caragiale" din sectorul 1, Bucureşti.
Concursul este organizat pe două secţiuni generale: Istorie şi Ştiinţe socio-umane, fiecare cu subsecţiunile: Pagină WEB sau SOFT educaţional.
Participarea elevilor este individuală, concurenţii având asupra lor, în scopul legitimării un act de identitate (carte de identitate).Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane 2019
Posted on 15 Jan 2019 - 11:20 by victorg  
Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursul naţional "Istorie şi societate în dimensiune virtuală”
Posted on 12 Dec 2018 - 05:43 by victorg  

warning.png În lipsa Regulamentului specific al Concursului Naţional ”Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, prin prezenta, facem cunoscut faptul că, la nivelul Municipiului Bucureşti, respectiv, al sectoarelor, organizarea şi desfăşurarea concursului se amână pentru o dată ulterioară care va fi din timp adusă la cunoştinţa celor interesaţi, cadre didactice şi elevi, prin postare pe site-urile profesorilor de istorie şi socio-umane, respectiv, prin adrese transmise către unităţile de învăţământ. 

pdf_ico.png Adresa ISMB privind Concursului Naţional ”Istorie şi societate în dimensiune virtuală” 2018   


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane – etapa pe școală
Posted on 27 Nov 2018 - 08:31 by victorg  

warning.png Referitor la organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de Științe socio-umane, în anul școlar 2018-2019, etapa pe școală, prin prezenta, facem următoarele precizări:  
1.   în lipsa Regulamentului specific al olimpiadei, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din București, se amână orice demersuri/activități privind organizarea și desfășurarea etapei pe școala a olimpiadei de socio-umane;  
2.   toate informațiile menite să asigure organizarea și desfășurarea în bune condiții a olimpiadei de socio-umane – etapa pe școală, vor fi aduse la cunoștința celor interesați/implicați, respectiv a cadrelor didactice și a elevilor, prin postare pe www.socio-umane.ro și prin adresele transmise către unitățile de învățământ. Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Cursuri de formare Proiect "Cetățeanul"
Posted on 21 Nov 2018 - 08:18 by victorg  

Profesorii care în anul şcolar 2018-2019 predau cultură civică la clasele a Vll-a, sunt invitaţi să se înscrie la cursurile de formare/perfecţionare organizate de către Institutul Intercultural Timişoara, în vederea implementării la clasele a Vll-a a Proiectului: Cetăţeanul.
Cursurile de formare care vor începe în luna ianuarie 2019, în colaborare cu C.C.D. Bucureşti, se adresează profesorilor care nu au mai parcurs vreun stagiu de pregătire specific proiectului sus menţionat.
Înscrierea la cursuri se va face până la data de 21.12.2018, completând formularul de la adresa:Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Posted on 16 Nov 2018 - 10:25 by victorg  

Colegiul Național ,,Emil Racoviță” are plăcerea de a vă invita să participați la sesiunea de comunicări cu tema ,,Comunicarea didactică”, editia a IV-a, care se va desfășura în data de 14.12.2018 la Colegiul Național ,,Emil Racoviță”, sectorul 2, cabinetul de istorie, în intervalul orar 9.30-11.30).
Tema din acest an este ,,Repere educaționale în 100 de ani - valori perene”.              
Profesorii si elevii  care doresc să participe sunt rugați să se înscrie pe adresa de e-mail a profesorului coordonator (op_dana@yahoo.com) până la data de 05.12.2018. Pentru orice informație suplimentară este valabilă adresa de e-mail de mai sus.
Vor fi eliberate diplome profesorilor si elevilor participanți la lucrările sesiunii.
Profesor organizator: Oprea Daniela-MarianaRead or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
ZIUA MONDIALĂ A FILOSOFIEI
Posted on 15 Nov 2018 - 07:38 by victorg  

Prelegere și dezbatere: ,,Despre fundamentele fenomenologiei”
prelegere: prof. dr. Alexandru-Grabriel Stan a
plicație în literatură: prof. Nicolae Stan
JOI, 15 noiembrie 2018, orele 11, C.D.I.
coordonator: prof. Nicolae Stan
participanți: toți iubitorii de filosofie ai Școlii Centrale 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Calendar Olimpiadă și concursuri știinte socio-umane
Posted on 24 Oct 2018 - 08:53 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Go to page  1 2 [3] 4 ... 16 17 18