Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
Conferință Națională P4C: "Pot face copiii filosofie ?"
Posted on 10 Jan 2017 - 10:18 by victorg  

Conf-Nat-P4C-2.jpg
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Colegiul German „Goethe”
Societatea Română de Filosofie

organizează în perioada 31 martie - 1 aprilie 2017

Conferința Națională P4C: "Pot face copiii filosofie ?"


sublink.png Detalii despre conferinţă ...


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de Științe socio-umane - faza pe sector 2016-2017
Posted on 20 Dec 2016 - 16:03 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Perfecționare
Posted on 10 Dec 2016 - 12:32 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Posted on 28 Nov 2016 - 08:17 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Seminar: „Disciplinele socio-umane între necesitate şi actualitate"
Posted on 14 Nov 2016 - 12:31 by victorg  

În data de 18.11.2016, în intervalul orar 09.00-12.00, în Amfiteatrul Mircea Florian, Facultatea de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti, se desfăşoară seminarul cu tema „Disciplinele socio-umane între necesitate şi actualitate".

Sesiunea este organizată la iniţiativa Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, dl. Mircea Dumitru şi îşi propune să contribuie la realizarea unei punţi de legătură între învăţământul preuniversitar şi cel universitar, cu o atenţie specială acordată domeniului disciplinelor socio-umane.

La seminar sunt invitate să participe cadrele didactice care predau ştiinţe socio-umane în unităţile de învăţământ preuniversitar (profesorii de Cultură civică, Logică, argumentare şi comunicare, Filosofie, Psihologie, Economie și Educație antreprenorială, Sociologie, Studii sociale). Din partea MENCŞ participă dl. Sorin Costreie - Secretar de Stat MENCŞ, dna. Monica Cristina Anisie - Secretar de Stat MENCŞ şi dl. Eugen Stoica - Director MENCŞ/DGÎP. 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
BACALAUREAT 2017
Posted on 03 Nov 2016 - 08:42 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE LA MIVEL DE MUNICIPIU
Posted on 18 Oct 2016 - 20:41 by victorg  

Cu ocazia Zilei internaţionale a drepturilor omului, Colegiul Național "Emil Racoviță" organizează în data de 09.12.2016 Sesiunea de comunicări științifice adresată atât profesorilor de ştiinţe socio-umane, având ca temă ,,Comunicarea didactică”, cât şi elevilor, cu tema "Scrisoare deschisă către viitor".
Lucrările sesiuni se vor desfăşura ce se va desfășura în data de 09. 12.2016 în cadrul C.N. "Emil Racoviță". Înscrierile se pot face la adresa de e-mail a profesorului coordonator Oprea Daniela-Mariana,  op_dana@yahoo.com, până la data de 15.11.2016.
rar16_ico.jpg Detalii cu privire la desfăşurarea sesiunii (proiect, înscriere, program, invitaţii)


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Scrisoare metodică științe socio-umane
Posted on 03 Oct 2016 - 13:31 by victorg  

pdf_ico.png  Scrisoare metodică științe socio-umane
Prezenta Scrisoare metodică se adresează profesorilor de ştiinţe socio-umane debutanţi, care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ de stat şi particulare din Municipiul Bucureşti şi vizează aspecte referitoare la organizarea şi pregătirea profesorilor care vor susţine Examenul naţional de definitivare în învăţământ. Precizările cuprinse în Scrisoarea metodică au în vedere întocmirea de către candidaţi a Portofoliului profesional, ca "piesă distinctă" care va fi evaluată în cadrul examenului, conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Definitivarea în învățământ 2016-2017
Posted on 30 Sep 2016 - 07:53 by victorg  

zip_ico.jpg Examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016-2017
  • ORDIN Nr.  5087/31 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
  • METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
  • ORDIN  Nr.  5223/19 septembrie 2016 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017
  • Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2016-2017
  • FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 1 la examenul naţional de definitivare în învăţământ pentru candidaţii aflaţi pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică
  • FIŞA DE EVALUARE 1 a activității didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
  • PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitate
  • GRILA DE EVALUARE  a portofoliului profesional personal


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Suport de curs (DeCeE)
Posted on 28 Sep 2016 - 08:34 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
ACTIVITĂŢI METODICO-ȘTIINȚIFICE 2016-2017
Posted on 26 Sep 2016 - 20:22 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Precizări privind perfecționarea prin grade didactice 2016
Posted on 21 Sep 2016 - 21:25 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
REGULAMENT-CADRU
Posted on 19 Sep 2016 - 20:31 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
BACALAUREAT 2017
Posted on 16 Sep 2016 - 13:24 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Activitate metodică cu profesorii debutanţi care predau ştiinţe socio-umane
Posted on 13 Sep 2016 - 13:30 by victorg  

În zilele de 23 septembrie 2016, respectiv 30 septembrie 2016 (vineri – ziua metodică), în intervalul orar 09.00-12.00, la Colegiul Naţional „Matei Basarab” din sectorul 3, se desfăşoară activitatea metodică cu tema: „Proiectarea activităţii didactice - principii ale proiectării activităţii didactice şi instrumente ale proiectării activităţilor de predare-învăţare-evaluare”. Activitatea are ca grup ţintă profesorii debutanţi care predau ştiinţe socio-umane în unităţile de învăţământ de stat şi particulare din Municipiul Bucureşti, la nivel gimnazial, liceal, postliceal. Prezenţa este obligatorie.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Go to page  1 2 [3] 4 ... 11 12 13