Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
„VÂRSTELE FILOSOFIEI”
Posted on 29 Oct 2019 - 15:15 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Cursuri de formare „Proiect: Cetățeanul” în anul școlar 2019-2020
Posted on 18 Sep 2019 - 07:13 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 2019
Posted on 13 Sep 2019 - 07:04 by victorg  


13 septembrie 2019, Colegiul Național ”Matei Basarb”

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Examenul de bacalaureat național 2019
 • Inspecția școlară în anul școlar 2018-2019

2. PRECIZĂRI METODOLOGICE PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Structura anului școlar 2019-2020
 • Repere metodologice (Planuri cadru și Programe școlare)
 • Planificarea și proiectarea activităților didactice de predare-învățare-evaluare (planificarea calendaristică, proiectarea unității de învățare, documentele catedrei, mapa profesorului de specialitate, Calendarul competițiilor școlare, adrese utile)
3. PROIECTE/PARTENERIATE

4. DIVERSE


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
CRITERII DE PREMIERE CONCURSURI ȘCOLARE
Posted on 12 Apr 2019 - 14:55 by victorg  

CRITERII DE ACORDARE A PREMIILOR ȘI MENȚIUNILOR LA OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE INTERDISCIPLINARE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 (Premiul I/Locul I, Premiul al II-lea/Locul al II-lea, Premiul al III-lea/Locul al III-lea, Mențiuni)
Premiile și mențiunile vor fi acordate pentru elevii participanți la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, pentru:
 • Olimpiada de științe socio-umane;
 • Concursul Național ”Democrație și toleranță”;
 • Concursul Național ”Istorie și societate în dimensiune virtuală”;
 • Concursul Interdisciplinar ”Cultură și civilizație în România”.    
 1. Premiul I/ Locul I: 10 – 9.50
 2. Premiul al II-lea/ Locul al II-lea: 9.49 – 9.00  
 3. Premiul al III-lea/ Locul al III-lea: 8.99 – 8.50  
 4. Mențiune: 8.49 – 8.00               
Inspector școlar socio-umane,
Adrian-Gabriel HORVAT 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursul Național ”Democraţie si tolerantă”
Posted on 05 Apr 2019 - 18:05 by victorg  

Referitor la raportarea situaţiei privind echipajele care s-au calificat pentru participarea la etapa sectoarelor municipiului Bucureşti a Concursului Naţional ”Democraţie şi toleranţă”, în anul şcolar 2018-2019, prin prezenta, facem următoarele precizări:
- Raportarea se va face către inspectorul şcolar de specialitate şi către profesorii metodişti desemnaţi;
- În atenţia inspectorului şcolar de specialitate se vor înainta următoarele:
 • Copia deciziei de constituire a comisiei,
 • Tabelul cu echipajele calificate, asumat de către unitatea de învăţământ, prin ştampila unităţii şi semnătura directorului,
 • Subiectul dat la proba teoretică a concursului şi baremul de evaluare şi notare aferent TERMEN: 12 aprilie 2019, ora 12.00 (camera 22 - ISMB)
Profesorii metodişti desemnaţi vor transmite tabelele excel, în format editabil (a se vedea modelul de tabel, transmis prin Adresa ISMB cu nr. 3341 din data de 13.02.2019, postat şi pe site-ul www.socio-umane.ro) TERMEN: 10 aprilie 2019.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
FACULTATEA DE FILOSOFIE - Zilele Porţilor Deschise
Posted on 29 Mar 2019 - 22:15 by victorg  

poster-filosofie-porti-deschise.pngPhilos – Asociaţia Studenţilor din Filosofie, alături de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, vă invită să participaţi la evenimentul Zilele Porţilor Deschise, în perioada 15 – 19 aprilie 2019.

În cadrul evenimentului, elevii vor avea oportunitatea de la participa atât la cursuri şi seminare ale facultăţii, cât şi la diverse activităţi organizate special pentru ei. Printre acestea vor fi discuţii cu absolvenţi ai facultăţii despre carierele acestora (Alumni Talks) şi vizionarea unor filme cu încărcătură filosofică, urmată de discuţii pe marginea lor (Lumini. Cameră. Discuţie)Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Posted on 25 Mar 2019 - 19:13 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursul National ”Cultura si civilizaţie în România” - 2019
Posted on 20 Mar 2019 - 19:49 by victorg  

Vineri - 22 martie 2019, începând cu ora 10.00, la Colegiul Naţional ”Matei Basarab”, sectorul 3, Bucureşti, se va desfăşura Concursul National ”Cultura si civilizaţie în România”, ediţia 2019 - etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti.

Înscrierea echipajelor participante se va realiza la sediul unităţii de învăţământ organizatoare, în dimineaţa desfăşurării concursului (intervalul orar 09.45-10.00). Condiţiile de participare, precum şi probele specifice concursului pot fi cunoscute consultând regulamentul specific al acestuia, postat pe www.edu.ro şi pe site-urile profesorilor de istorie şi de socio-umane din Municipiul Bucureşti.

Elevii participanţi se vor legitima cu Cl/Paşaport.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane etapa pe sector - Rezultate finale
Posted on 13 Mar 2019 - 11:21 by victorg  

Rezultatele finale ale etapei pe sector a Olimpiadei de științe socio-umane
Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane - etapa pe sector, martie 2019
Posted on 01 Mar 2019 - 06:30 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada şi concursuri pentru Ştiinţe socio-umane 2018-2019
Posted on 16 Feb 2019 - 10:19 by victorg  

GRAFICUL ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE SI A CONCURSURILOR INTERDISCIPLINARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

1. Olimpiada de științe socio-umane – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București - 9 martie 2019

 • Sector 1 – Colegiul Național “Ion Neculce”
 • Sector 2 – Liceul theoretic “Mihail Sadoveanu”
 • Sector 3 – Liceul Teoretic “Hyperion”
 • Sector 4 – Colegiul Național “Mihai Eminescu”
 • Sector 5 – Școala Gimnazială “George Călinescu”
 • Sector 6 – Școala Gimnazială “Ion Dumitriu”

2. Concursul Național “Democrație și toleranță” – etapa pe școală – perioada 22-23 februarie 2019
 • Această etapă a concursului se desfășoară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, la nivel primar și gimnazial, și care au echipaje înscrise la competiție.

3. Concursul Național „Democrație și toleranță” – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București
 • 11 mai 2019, Școala Gimnazială “Tudor Arghezi”, sectorul 2

4. Concursul Național „Cultură și civilizație în România” – etapa județeană/a sectoarelor municipiului București
 • 22 martie 2019 (liceu), Colegiul Național “Matei Basarab”, sectorul 3


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane concursurile interdisciplinare specifice disciplinelor socio-umane
Posted on 13 Feb 2019 - 17:00 by victorg  


warning.png Modificare loc desfășurare: pentru sectorul 3, Olimpiada de științe socio-umane - etapa pe sector se va organiza la LICEUL TEORETIC "HYPERION", Şoseaua Mihai Bravu 288C, sector 3, București şi nu la Liceului Teoretic "Al. I. Cuza", cum a fost comunicat anterior.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
COMPETIŢII ŞCOLARE
Posted on 25 Jan 2019 - 16:13 by victorg  

Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursul Naţional „Istorie și societate în dimensiune virtuală”
Posted on 22 Jan 2019 - 11:26 by victorg  

Concursul Naţional „Istorie și societate în dimensiune virtuală” - etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti, se va organiza şi desfăşura în data de 13 februarie 2019, începând cu ora 09.30, la Colegiul Naţional "I.L. Caragiale" din sectorul 1, Bucureşti.
Concursul este organizat pe două secţiuni generale: Istorie şi Ştiinţe socio-umane, fiecare cu subsecţiunile: Pagină WEB sau SOFT educaţional.
Participarea elevilor este individuală, concurenţii având asupra lor, în scopul legitimării un act de identitate (carte de identitate).Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Olimpiada de științe socio-umane 2019
Posted on 15 Jan 2019 - 11:20 by victorg  
Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Go to page  1 2 [3] 4 ... 16 17 18