Ştiinţe socio-umane - Bucureşti
 
http://e107.org
Consfături științe socio-umane septembrie 2017
Posted on 01 Oct 2017 - 11:29 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Programul activităților metodico-științifice pe municipiu 2017-2018
Posted on 01 Oct 2017 - 11:21 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Concursuri scolare pentru științe socio-umane 2017-2018
Posted on 01 Oct 2017 - 11:15 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Perfecționare
Posted on 23 Sep 2017 - 09:12 by victorg  


 • METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ
 • Anexa 1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul naţional de definitivare în învăţământ
 • Anexa 2. FIŞA DE EVALUARE 1 a activităţii didactice  în cadrul  inspecţiei de specialitate la clasă
 • Anexa 3. PROCES-VERBAL pentru  inspecţie de specialitate


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Conferinţă cu participare internaţională
Posted on 18 Sep 2017 - 08:19 by victorg  

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, prin Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene, în colaborare cu partenerii săi din ţară şi străinătate vă invită la cea de-a şaptea ediţie a conferinţei cu participare internaţională dedicată operei marelui prinţ cărturar Dimitrie Cantemir intitulată „Opera lui Dimitrie Cantemir – fundament al realizării statului unitar român”, care va avea loc în perioada 23-25 noiembrie 2017. Înscrierea la conferinţă se face pe baza Talonului de participare ataşat la adresele de contact:  brincoveanu.camelia@yahoo.com şi cercetare.ucdc@yahoo.ro, până la data limită de 15 noiembrie 2017.  

Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Bacalaureat 2018
Posted on 14 Sep 2017 - 20:41 by victorg  

Examenul național de Bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat. 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Manuale școlare 2017-2018
Posted on 12 Sep 2017 - 19:51 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Compendiu introductiv pentru gimnaziu
Posted on 12 Sep 2017 - 13:53 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Baza de date științe socio-umane 2017 - 2018
Posted on 11 Sep 2017 - 20:36 by victorg  
Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
CURRICULUM
Posted on 11 Sep 2017 - 20:15 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Consfătuirile anuale ale profesorilor de științe socio-umane
Posted on 11 Sep 2017 - 20:10 by victorg  

În data de 15 septembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de festivități a Colegiului Național ”Matei Basarab” din sectorul 3, București,  se desfășoară Consfătuirile anuale ale profesorilor de științe socio-umane.

Ordinea de zi va cuprinde: - Intervenții ale invitaților; - Analiza activității pe anul școlar 2016-2017; - Prezentarea cadrului metodologic și a celui curricular pentru științele socio-umane; - Prezentarea noului curriculum la gimnaziu - clasa a V-a, pentru anul școlar în curs; - Aspecte/probleme organizatorice pentru noul an școlar 2017-2018.

Este obligatorie prezența tuturor cadrelor didactice care predau științe socio-umane la gimnaziu (Educație socială-Gândire critică și drepturile copilului, Cultură civică la clasele a VII-a și a VIII-a) și la liceu (Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Educație antreprenorială, Economie, Sociologie, Filosofie, Studii sociale, Economie aplicată).  

Inspector școlar pentru Științe socio-umane,
Prof. Adrian-Gabriel HORVAT 


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Structura anului şcolar 2017-2018
Posted on 11 Sep 2017 - 20:04 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
FESTIVITATE DE PREMIERE OLIMPIADĂ ȘI CONCURSURI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Posted on 29 May 2017 - 17:51 by victorg  

Festivitatea de premiere a elevilor participanți la Olimpiada de socio-umane și concursurile specifice disciplinei, mai precis, elevii premiaţi la etapele locale (sector) respectiv elevii participanţi la etapele municipale, va avea loc joi 8 iunie 2017, între orele 13.00-15.00, la Colegiul Național "Matei Basarab".
Sunt așteptați să participe elevii implicați, cadrele didactice și părinții elevilor. Diplomele vor fi acordate numai în cadrul festivității de premiere.


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Curriculum la decizia școlii 2017-2018
Posted on 15 May 2017 - 18:24 by victorg  Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
OLIMPIADA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Posted on 09 May 2017 - 08:55 by victorg  

REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE DE ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
LA FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE ȘTIIINȚE SOCIO-UMANE - DEVA 2017

Cultură civică
 • Menţiune: Mișa Carla Ioana, Iacob Ștefania Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 79, prof. coord. Gina Bancă

Logică argumentare și comunicare

 • Premiul I: Șendroiu Tania Valentina, clasa a X-a, Colegiul Național "Mihai Viteazul", prof. coord. Liliana Zaschievici
 • Menţiune: Coman Ana, clasa a XI-a, Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", prof. coord. Lucian Stoian

Economie
 • Premiul II: Biţă Ioana Raluca, clasa a XI-a, Colegiul Național "Spiru Haret", prof. coord. Georgeta Georgescu
 • Mențiune: Ghic Ozana-Miruna, clasa a XII-a, Colegiul Național "Sf. Sava", prof. coord. Mihaela Bucătariu  

Sociologie
 • Premiul II: Sîrghi Timotei, clasa a XII-a, Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", prof. coord. Alina Toth  

Filosofie
 • Premiul II: Persu Maria, clasa a XI-a, Colegiul Național "Sf. Sava", prof. coord. Gabriel Săndoiu; * Persu Maria s-a calificat la Olimpiada Internaţională de Filosofie, 25-28 mai 2017, Rotterdam, Olanda 
 • Mențiune: Ștef David, clasa a XII-a, Colegiul Național "Iulia Haşdeu", prof. coord. Cecilia Ionescu
 • Mențiune: Florescu Mihail Lucian, clasa a XII-a, Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", prof. coord. Monica Alexandrescu


Read or post comments - 0 create pdf of this news item printer friendly
Go to page  1 2 [3] 4 ... 13 14 15